Opleiden, cursussen & online programma's

Cursussen en online programma's

Breid je kennis uit met onze vakdocenten. Er is geen betere manier om het vak te leren dan van vakdocenten. Onze cursussen worden daarom alleen gegeven door docenten uit de praktijk.

Cursus Proactief onderhoud in de praktijk

Proactief onderhoud in de praktijk
De uitstroom van gekwalificeerde vakmensen uit de werktuigbouw hoeft geen verlies te zijn veel ervaring is gebundeld in de vier (of acht) daagse cursus Proactief Onderhoud in de praktijk.

De cursus ‘Pro Actief Onderhoud is een bijzondere cursus. Dit komt omdat deze leergang, anders dan in het gangbare onderwijs, niet van theorie naar de praktijk gaat maar omgekeerd, van praktijk naar theorie. Deze cursus neemt je mee in de wereld van de praktijkervaring waardoor we niet meer alleen bezig zijn met het voorkomen van storingen. Beter is het om storingen uit te sluiten door modificatie. Met het definitief uitsluiten van storingen wordt je creativiteit uitgedaagd waar jijzelf en het bedrijf flink voordeel mee doet.

Je leert op een andere manier kijken naar je dagelijkse werkzaamheden. Je leert de context van in- en externe factoren die van invloed zijn op het equipment. Met dit in acht nemend leer je hierbij effectieve modifacties toepassen om storingen definitief uit te sluiten. De praktijk is hierbij de belangrijkste leidraad. Het komt namelijk nog te vaak voor dat in theorie de machine werkt maar dat in de praktijk dit toch niet het geval blijkt te zijn. In deze cursus leren we je hoe dit kan en wat jij er aan kan doen.

Doel
Na de leergang is de cursist in staat om de context van in- externe invloeden te zien en te beoordelen. Hierbij effectieve modificaties toe te passen. De cursist is in staat om storingen te voorspellen en definitief uit te sluiten.

 

Inschrijven

 

Minimale deelname
Voor het online volgen van de lessen is een minimale deelneming van zes personen vereist. Zonodig worden deelnemers van verschillende organisaties bij elkaar gevoegd.

Lesmateriaal
Je krijg het lesmateriaal op locatie of bij je thuisgestuurd.
Het lesmateriaal bestaat uit:

 • Lesboek
 • Notitieboek + pen
 • USB-stick met interessante artikelen voor naslag werk
  (Het lesmateriaal zit bij de kosten inbegrepen)

Praktijkdag (online cursus)
Standaard houden wij bij de online lessen één praktijk dag om de oefeningen in de praktijk uit te voeren. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de praktijkdagen gespreid gegeven hiervoor worden de laatste ontwikkelen omtrent Covid-19 nauw in de gaten te houden.

Kosten
Vraag vrijblijvend een offerte op.

Inhoud proactief onderhoud in de praktijk

1. Onderhoud organisatie              17. Oxidatie
2. Storingsoverzicht                       18. Koppelingen
3. Signaal soorten                           19. Uitlijnen
4. Modificeren                                 20. Statische elektriciteit
5. NDO Technieken                        21. Staalkabels
6. Lagers                                           22. Olie en vet
7. Eerste lagervermoeiing              23. Thermografie
8. Lagerschade                                24. V-snaren
9. Ultrasoon                                     25. Tandwielen
10. Transportbanden                      26. Wanddiktemeting
11. Pompen                                       27. Trillingssterkte
12. Stroming                                    28. Fasehoek & kritische toerental
13. Elektromotoren                         29. Resonantie
14. Stroboscoop                              30. Transversale trillingen
15. Frequentieregelaar                   31. Longitudinale trillingen
16. Bouten                                        32. Trillingsanalyse

 

 

 

 

 

Video van MTD

Ervaren praktijkdocenten

Breid je kennis uit met onze vakdocenten

Breid je kennis uit met onze vakdocenten. Er is geen betere manier om het vak te leren dan van vakdocenten. Onze cursussen worden daarom alleen gegeven door docenten uit de praktijk.

Cursus Trillinganalyse

Trillingsanalyse
Om de kosten voor onderhoud naar beneden bij te stellen, storingen voorspelbaar te maken en het onderhoud beheersbaar, meten technische diensten steeds vaker de trillingen van hun machines. Soms gebeurd dit in eigen beheer maar vaak wordt trillingsanalyse ook uitbesteed. Het is wenselijk dat de rapportages die op het bureau komen inzicht geven in de staat waarin de machines verkeren en of er praktische interventies nodig zijn. Maar wat als dit niet zo is? Als de boel in de soep loopt en gewezen wordt op het feit dat men nu eenmaal met techniek werkt? Is trillingsanalyse dan zo ingewikkeld? Of wordt er ingewikkeld gedaan? Toegevoegd: De cursus Trillingsanalyse is een praktische leergang om machinefouten uit trillingen te halen. Dat zijn onder andere:

 • lagerschade,
 • uitlijning,
 • onbalans,
 • tandschade,
 • resonanties,
 • spelingen,
 • smeerproblemen,
 • elektrische fouten.

Toegevoegd: Omdat al dit soort fouten buiten eigenlijke machine trillingen veroorzaken, hebben ze rechtstreeks een negatieve invloed op de standtijd en energieverbruik. Als storingen middels trillingsanalyse vroegtijdig worden onderkend is er minder productieverlies en gevolgschade. In plaats van dat storingen de regie voeren doet u zelf de planning en het scheelt ook nog eens in overwerk. Tijdens de leergang worden technische fenomenen uitgelegd die onontbeerlijk zijn om het ontstaan van trillingen in machines te begrijpen. Wat is bijvoorbeeld onbalans, fase en centrifugaalkracht nu precies? Resonantie eigen frequenties en kinetische energie? Wat zegt de RMS waarde en wat de snelheid of versnelling in een trilling? Al deze fenomenen worden met talrijke praktijkcases verhelderd.

Doel
Na de leergang is de cursist in staat te werken met de Analyser, data te verzamelen, meetroutes opzetten en troubleshooting. Ook is de cursist in staat om spectra te beoordelen op haar praktisch nut. De cursist zal allerlei pieken in het spectrum kunnen herleiden naar haar bron. Ook wordt het mogelijk een oordeel te vellen over de toestand waarin een machine verkeerd. Het advies van de te nemen interventies kunnen op hun waarde worden beoordeeld.
Eigen praktijksituaties kunnen worden ingebracht.

 

Inschrijven

 

Inhoud trillinganalyse

1. Zintuigen                                                                13.  Opnemers en bevestiging
2. Lagers                                                                     14. Bemonsteren en middelen
3. Eerste lagervermoeiing                                       15. Een * toerental
4. Ultrasoon meten                                                   16. Enveloppe techniek
5. Stroboscoop                                                          17. Tijdsignalen
6. Trillingssterkte                                                      18. Bumptest
7 . Fasehoek & kritisch toerental                            19. Rotor barr Pass Frequencie
8. Transversale trillingen
9. Longitudinale trillingen
10. Trilling analyse
11. Opnemers
12. Verplaatsing Snelheid en Verplaatsing

Minimale deelname
Voor het online volgen van de lessen is een minimale deelneming van zes personen vereist. Zonodig worden deelnemers van verschillende organisaties bij elkaar gevoegd.

Lesmateriaal
Je krijg het lesmateriaal op locatie of bij je thuisgestuurd.
Het lesmateriaal bestaat uit:

 • Lesboek
 • Notitieboek + pen
 • USB-stick met interessante artikelen voor naslag werk
  (Het lesmateriaal zit bij de kosten inbegrepen)

Praktijkdag (online cursus)
Standaard houden wij bij de online lessen één praktijk dag om de oefeningen in de praktijk uit te voeren. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de praktijkdagen gespreid gegeven hiervoor worden de laatste ontwikkelen omtrent Covid-19 nauw in de gaten te houden.

Kosten
Vraag vrijblijvend een offerte op.

Video van MTD
Play

Lesgeven, doen we al meer dan 10 jaar!

MTD-Praktijkcursussen viert dit jaar dat wij al 10 jaar lesgeven. Trots zijn wij!
Ons motto is, als je doet wat je leuk vindt, voelt het alsof je geen dag hoeft te werken!

Vaste klanten