Diensten

Conditiebewaking

Succesvolle conditiebewaking voor equipment rust op drie pijlers: horen, zien en voelen.

Meer informatie

Trillingsmeting & trillingsanalyse

Het analyseren en interpreteren van de trillingsdata vereist specialistische kennis. Het vergt kennis van machines, hun constructie en gedrag, evenals de ervaring om de waargenomen waardes met die kennis in verband te brengen.

Meer informatie

Troubleshooting Langzaam lopende lagers meten

Trilllingsmetingen uitvoeren op langzaam lopende lagers is specialistisch werk. Deze metingen worden uitgevoerd op kranen, bruggen en ander equipment.

Meer informatie

Troubleshooting projecten

Troubleshooting is een goede methode waarbij systematisch gezocht wordt naar de oorzaak van een probleem. Doormiddel van meetapparatuur kan de exacte locatie van het probleem worden vastgesteld. Dit voorkomt dure oplossingen en onnodig zoekwerk.

Meer informatie

Vaste klanten