Conditiebewaking

Conditiebewaking

Voorkomen is goed, storingen definitief uitsluiten is beter. We zetten meetprogramma’s op waardoor onderhoudsacties inzichtelijk en plan-baar worden.

Waarom conditiebewaking

Bij de eindverbruikers zijn storingen in de regel ongenodigde gasten. Ongeplande stilstand van kritische installaties hebben aanzienlijke productieverliezen en een toename van onderhoudskosten tot gevolg.
Ondanks alle inspanningen komt technisch falen van machines en installaties toch voor. Ongeplande stilstand bedraagt 4% van de machinebeschikbaarheid. Uit onderzoek van Mainovation TNS NIPO blijkt dat bedrijven hiervoor de volgende redenen geven:

 • Bezuinigen op kwaliteit.
 • Besparing op het onderhoudsbudget.
 • Achterstand in onderhoudstaken.

De werkgroep ‘storingsanalyse’ van de NVDO noemt de volgende verdeling van de storingsoorzaken:

 • Normale slijtage 30%
 • Constructiefouten in machines 20%
 • Bedieningsfouten 40%
 • Foutief onderhoud 10%

Normale slijtage (30%) is nauwelijks te voorkomen. Dat wil zeggen dat je op basis van bovenstaande cijfers kan concluderen dat 70% van alle storingsoorzaken te vermijden zijn.

Wij verzorgen conditiebewaking middels de strategie proactief onderhoud. Onze visie is: voorkomen is goed, storingen definitief uitsluiten is beter.

 

Het resultaat van conditiebewaking

Conditiebewaking verlengd:

 • De levensduur van kritische onderdelen.
 • Het verhoogd de productiviteit van machines.
 • De veiligheid van industriële installaties wordt verhoogd.
 • De beschikbaarheid en continuïteit van het equipment wordt maximum behaald.

Conditiebewaking verlaagt:

 • Onderhoudskosten
 • Milieu-impact (geluid, emissie, verbruik, …)
 • ‘Hit en run’ acties verdwijnen en er kan vaker koffie gedronken worden.

Drie pijlers voor succesvolle conditiebewaking

Context en omgevingsinvloeden gaan hand in hand met conditiebewaking. Wij hanteren drie pijlers voor succesvolle conditiebewaking:

Pijler 1 Horen
Met ultrasoon apparatuur is ver boven de menselijke gehoorgrens beginnende lager- tandwiel- en motorschade al waar te nemen.
Db(a) waarden meten
Hiermee kunnen we controleren of de geluidssterkte op het juiste niveau ligt.

Pijler 2 Zien
Met en stroboscoop wordt de traagheid van het menselijke oog middels instelbare lichtflitsen overtroffen. Afwijkingen van allerlei werktuigbouwkundige bewegingen worden zichtbaar. Om een paar voorbeelden te noemen: slijtage in koppelingen, onjuiste omtreksnelheden, tandingrijpingen of bewegingen in frames

Pijler 3 Voelen
Trillingen zijn eigen aan draaiende machines en daarom ook voelbaar. Middels zeer gevoelige opnemers zijn trillingen te transporteren naar computers voor analyse. Trillingen bezitten een grote hoeveelheid informatie over het gedrag van componenten. De trillingen die afkomstig zijn van oneigenlijk gedrag van een machine, geven een indicatie voor een aankomend probleem of storing.

Wat is mogelijk?

Meetroute opzetten
Voor frequente metingen stellen wij meetroutes op.
Het voordeel hiervan is dat data en de conditie van de machine ge-trend kan worden. Verschillen in en opvallende fenomenen worden direct gesignaleerd, hier kan direct op geanticipeerd worden.

Afname test
Wanneer voor het eerst een machine in gebruik genomen wordt is het verstandig een een 0-meting uit te voeren.

Ad-hoc metingen
Bij het vermoeden van een default kan een ad-hoc meting worden uitgevoerd om het vermoeden te bevestigen of uit te sluiten.

Troubleshooting
Is een goede methode waarbij systematisch gezocht wordt naar de oorzaak van een probleem. Doormiddel van meetapparatuur kan de exacte locatie van het probleem worden vastgesteld. Dit voorkomt dure oplossingen en onnodig zoekwerk.

Analyse & advies

Van de bovengenoemde drie pijlers wordt data verzameld. Voor het analyseren en intrepeteren van deze data is specialistische kennis nodig. Zo moet de analist kennis hebben van de machines, de constructie, het gedrag van de machine, de invloed van omgevingsfactoren, trillingssignalen kunnen interpreteren en vertalen naar praktische oplossingen voor juiste modificaties en toepassingen.
Conditiebewakinkg middels bovengenoemde drie pijlers weergeven tijdig potentiele storingen zoals bijvoorbeeld: onbalans, uitlijnfouten, lagerschade, tandwielschade, resonantie enz… Alle bevindingen worden gerapporteerd in een helder, duidelijk adviesverslag met direct toepasbare modificaties of gebruiks- of onderhoudssuggesties.

De rapportages bestaan uit de volgende elementen:
1 Wat hebben we gemeten?
2 Wat hebben we gevonden?
3 Wat moet er gebeuren?
Punt 1 komt voor uit een inventarisatie van equipment die essentieel zijn voor de voortgang van zaken.
Punt 2 bestaat uit afwijkingen die (eventueel) in aanmerking komen voor modificaties.
Punt 3 bestaat uit een werklijst die is gedistilleerd uit punt 2 en vraagt directe aandacht om storingen te voorkomen. Op de voorgestelde onderhoud acties en modificaties vragen we feedback omdat problemen soms dieper kunnen liggen dan de meest voor de hand liggende oorzaken.
De meetintervallen variëren van eens per kwartaal tot zijn maximaal één jaar.

Meer diensten

Troubleshooting projecten

Troubleshooting is een goede methode waarbij systematisch gezocht wordt naar de oorzaak van een probleem. Doormiddel van meetapparatuur kan de exacte locatie van het probleem worden vastgesteld. Dit voorkomt dure oplossingen en onnodig zoekwerk.

Meer informatie

Troubleshooting Langzaam lopende lagers meten

Trilllingsmetingen uitvoeren op langzaam lopende lagers is specialistisch werk. Deze metingen worden uitgevoerd op kranen, bruggen en ander equipment.

Meer informatie

Vaste klanten