Trillingsmeting & trillingsanalyse

Trillingsmeting & trillingsanalyse

Met trillingsapparatuur zijn er met behulp van een versnellingsopnemer spectra te nemen op een meetpunt. Een meetpunt is meestal een lager omdat bijna alle trillingen via een lager naar buiten komen. Voor conditiemeting wordt van te voren bepaald welke informatie

Trillingsmetingen

  1. Snelheidmeting van 2 of 4 Hz tot 1000 Hz; alle mechanische trillingen plus hun energie-inhoud en verificatie aan ISOnorm 10816-3.
  2. Versnellingsmeting 2 tot 5000Hz; elektrische fouten, smering, cavitatie
  3. Hoogfrequent 2 tot 10.000 Hz; eerste lagerschade.
  4. Tijdsignaal 4000 milliseconde; resonanties vorm en draaggolven.
  5. Hoogfrequent tijdsignaal; vorm van impacten van aanstotingen
  6. Hoog oplossend vermogen 2 tot 200 Hz; poolfrequenties, frequentie en amplitude-modulaties.
  7. Cross Channel; fasehoekverschillen en koppelonbalans.
  8. Twee-kanaals tijdsynchroon; orbit voor asbewegingen.
  9. Acht-kanaals Long time wave form; periodieke impacts.

Afhankelijk van de te meten machine wordt de meest geschikte meetmethode voor bepaling van conditie gekozen.

Meer diensten

Conditiebewaking

Succesvolle conditiebewaking voor equipment rust op drie pijlers: horen, zien en voelen.

Meer informatie

Troubleshooting Langzaam lopende lagers meten

Trilllingsmetingen uitvoeren op langzaam lopende lagers is specialistisch werk. Deze metingen worden uitgevoerd op kranen, bruggen en ander equipment.

Meer informatie

Vaste klanten