Trillingsmeting & trillingsanalyse

Trillingsmeting & trillingsanalyse

Met trillingsapparatuur zijn er met behulp van een versnellingsopnemer spectra te nemen op een meetpunt. Een meetpunt is meestal een lager omdat bijna alle trillingen via een lager naar buiten komen. Voor conditiemeting wordt van te voren bepaald welke informatie

Trillingsmetingen

  1. Snelheidmeting van 2 of 4 Hz tot 1000 Hz; alle mechanische trillingen plus hun energie-inhoud en verificatie aan ISOnorm 10816-3.
  2. Versnellingsmeting 2 tot 5000Hz; elektrische fouten, smering, cavitatie
  3. Hoogfrequent 2 tot 10.000 Hz; eerste lagerschade.
  4. Tijdsignaal 4000 milliseconde; resonanties vorm en draaggolven.
  5. Hoogfrequent tijdsignaal; vorm van impacten van aanstotingen
  6. Hoog oplossend vermogen 2 tot 200 Hz; poolfrequenties, frequentie en amplitude-modulaties.
  7. Cross Channel; fasehoekverschillen en koppelonbalans.
  8. Twee-kanaals tijdsynchroon; orbit voor asbewegingen.
  9. Acht-kanaals Long time wave form; periodieke impacts.

Afhankelijk van de te meten machine wordt de meest geschikte meetmethode voor bepaling van conditie gekozen.

Meer diensten

Troubleshooting projecten

Troubleshooting is een goede methode waarbij systematisch gezocht wordt naar de oorzaak van een probleem. Doormiddel van meetapparatuur kan de exacte locatie van het probleem worden vastgesteld. Dit voorkomt dure oplossingen en onnodig zoekwerk.

Meer informatie

Vaste klanten